Search
Close this search box.

saluda alcaldessa

Serra és tot futur i el Pla Estratègic Municipal és la ferramenta que el nostre poble necessita per complir amb els objectius que entre tota la població ens hem donat.

Esta iniciativa municipal no tindria sentit sense el suport de la població, no volem deixar a ningú arrere i la nostra intenció és sempre unir. Creiem que este Pla Estratègic Municipal és el full de ruta per assenyalar-nos el camí correcte per a un desenvolupament sostenible, equitatiu i ple d’oportunitats de futur.

Volem un poble a on TOT càpiga, a on el veïnat puga construir la seua vida en igualtat, harmonia i sobretot felicitat. Estos no són conceptes buits, quan diguem TOT parlem de com fer-los possibles. De com posar-los en marxa, siga al carrer de la Pilota o al carrer Madrid.

Trobar oportunitats i avançar cap al futur amb optimisme ens defineix com a poble, per això Serra és TOT Futur.

Alicia Tusón Sánchez

Alcaldessa de Serra